ΝΙΚΗΤΕΣ
Εβδομάδα 1
Θεοδοσία Ν.
Τριανταφυλλιά Χ.
Εβδομάδα 2
Κλιτόν Σ.
Αλεξάνδρα Α.
Εβδομάδα 3
Κωνσταντίνα Π.
Άννα Β.
Εβδομάδα 4
Αγγελική Ν.
Σοφία Θ.
Εβδομάδα 5
Κωνσταντίνος Δ.
Ζωή Μ.
Εβδομάδα 6
Άσπα Α.
Μαρία Κ.
Εβδομάδα 7
Νικολέττα Γ.
Κατερίνα Α.
Εβδομάδα 9
Ευφροσύνη Π.
Πρόδρομος Τ.